Xem giải pháp

BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

Tự hào là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và xuất khẩu phần mềm đi các nước trên thế giới.

Đặt lịch chuyên gia tư vấn

Giới thiệu

KHOA DƯỢC

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ tháng 01 năm 2017 và hoạt động cho tới nay, là một khoa nằm trong khối cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Tổng số nhân sự khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm 08 người, trong đó:
+ Trình độ đại học: 03 Cử nhân Y tế công cộng.
+ Trình độ trung cấp: 02 Dược sĩ trung cấp.
+ Lao động phổ thông: 03 nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện

– Quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng

– Tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp

Nhiệm vụ

– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
– Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
– Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

– Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
– Tham gia chỉ đạo tuyến.
– Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
– Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Lĩnh vực hoạt động

KHOA DƯỢC

Khoa nằm trong khối cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về Dược, thực hiện cấp phát thuốc cho các bệnh nhân.

Các hoạt động

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...

Cần tìm giải pháp phù hợp?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn?

028 9999 xxxx
Chat zalo ngay
Yêu cầu liên hệ