Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN

Bệnh viện đa khoa Bưu điện, được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp y tế từ hai bệnh viện tiền thân là Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bưu điện II, theo Quyết định số 147/QĐ-TCCB/HĐQT, ngày 09/6/2009. Là sản phẩm của hai trong một, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện bao năm qua trở thành một đơn vị khám chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ uy tín ở Việt Nam.

Trang thiết bị hiện đại image advertisement
image advertisement Cơ sở vật chất khang trang