Khoa Hồi sức cấp cứu

Khoa hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bưu điện được trang bị...