402881ee660e52a601660e7203fd0092
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa4684b02fd016854c0317c2f82
402881ee66817d46016684ec47470cd3
/danh-cho-benh-nhan/kien-thuc-y-khoa/
Kiến thức y khoa
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Để có trái tim khỏe mạnh

Tim là một bộ phận quan trọng trong cơ thể con người. Để có trái tim khỏe mạnh, hạn chế phải điều trị bằng thuốc "nhà bếp đi trước - tủ thuốc theo sau", hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim " Ăn lành - Ngủ đủ - Tập đều - Sống vui". Đây chính là công thức bảo vệ sức khỏe chung cho mọi người và nâng niu trái tim mình trong mùa xuân mới, trong năm mới.

    .