HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Lịch khám Tháng 11/2021

Lịch khám tại Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện Tháng 11/2021

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư 13/2019/TT-BYT Áp dụng từ ngày 20/08/2019.

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Test 2

Lịch khám Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bưu điện tháng 11/2019

LỊCH KHÁM

Lịch khám tháng 04/2021

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, ban hành theo thông tư 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

    .