402881ee660e52a601660e7203fd0092
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
402881ee66817d46016684ec47470cd3
0
/danh-cho-benh-nhan/
Dành cho bệnh nhân
HOTLINE: 0283.864.9834 info@benhviendakhoabuudien.vn

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư 39/2018/TT-BYT Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Lịch khám bệnh

Lịch khám Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bưu điện tháng 07/2019

Dịch vụ

Một số dịch vụ khám, điều trị tiêu biểu tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, ban hành theo thông tư 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

    .