HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư 39/2018/TT-BYT Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Lịch khám bệnh

Lịch khám Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bưu điện tháng 10/2019

Dịch vụ

Một số dịch vụ khám, điều trị tiêu biểu tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, ban hành theo thông tư 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

    .