402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66a3a01e0166a527895a0aa0
4028eaa57ffbcc1d017ffe0dbade698a
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH BHYT
/tin-tuc/phong-kham-hop-tac/bang-gia/202204/bang-gia-kham-benh-bhyt-ade698a/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH BHYT

  09:43, 08/04/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dịch vụ y khoa