402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66a3a01e0166a527895a0aa0
4028eaa4683d529d01684a4335bd3257
Bảng giá
/tin-tuc/phong-kham-hop-tac/bang-gia/201912/bang-gia-5bd3257/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Bảng giá

  09:31, 12/08/2019 

1. ĐƠN GIÁ CÔNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ
(VNĐ)

ĐƠN GIÁ BHYT
THEO TT 13/2019/TT-BYT
(VNĐ)
1 Khám nội [cơ xương khớp] (*13) lần              84,000                                      34,500
2 Khám nội [hô hấp](*13) lần              84,000                                      34,500
3 Khám nội [nội thần kinh] (*13) lần              84,000                                      34,500
4 Khám nội [nội tim mạch] (*13) lần              84,000                                      34,500
5 Khám nội [tiêu hóa] (*13) lần              84,000                                      34,500
6 Khám nội [tổng quát] (*13) lần              84,000                                      34,500
7 Khám nội [thận tiết niệu] (*13) lần              84,000                                      34,500
8 Khám Nội Tiết (*13) lần              84,000                                      34,500
9 Khám YHCT (*13) lần              84,000                                      34,500
10 Khám Ngoại [chấn thương chỉnh hình] (*13) lần              84,000                                      34,500
11 Khám Ngoại [tiêu hóa](*13) lần              84,000                                      34,500
12 Khám Ngoại [tổng quát](*13) lần              84,000                                      34,500
13 Khám Phụ sản (*13) lần              84,000                                      34,500
14 Khám Mắt (*13) lần              84,000                                      34,500
15 Khám Tai mũi họng (*13) lần              84,000                                      34,500
16 Khám Răng hàm mặt (*13) lần              84,000                                      34,500
17 Khám Da liễu (*13) lần              84,000                                      34,500

2. ĐƠN GIÁ XÉT NGHIỆM

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT

ĐƠN GIÁ
DỊCH VỤ
(VNĐ)

ĐƠN GIÁ BHYT THEO TT 13/2019/TT-BYT
(VNĐ)

1 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) lần                       35,000          15,200
2 Định nhóm máu tại giường lần                       69,000          38,800
3 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose)
2 mẫu cho người bệnh thai nghén
Mẫu                     226,000        160,000
4 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống
2 mẫu không định lượng Insulin
lần                     186,000        130,000
5 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time),
(Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động
lần                       83,000          63,500
6 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá
(APTT: Activated Partial Thromboplastin Time),(Tên khác:
TCK) bằng máy tự động
lần                       54,000          40,400
7 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I),
phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp,bằng máy tự động
lần                     132,000        102,000
8 Thời gian máu chảy phương pháp Duke lần                       18,600          12,600
9 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) lần                       21,000          14,900
10 Định lượng Protein C toàn phần (Protein C Antigen) lần                     292,000        231,000
11 Định lượng Protein S toàn phần lần                     292,000        231,000
12 Định lượng Heparin lần                     262,000        207,000
13 Định lượng Beta 2 Microglobulin lần                       99,000          75,400
14 Định lượng khả năng gắn sắt toàn thể (TIBC) lần                       99,000          75,400
15 Transferin/độ bão hòa tranferin Lần                       63,600          64,600
16 Định lượng Peptid - C lần                     220,000        171,000
17 Định lượng sắt huyết thanh lần                       44,000          32,300
18 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) lần                       92,000          46,200
19 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) lần                       54,000          40,400
20 Tìm mảnh vỡ hồng cầu lần                       25,000          17,300
21 Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ lần                       25,000          17,300
22 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp
thủ công )
lần                       49,000          36,900
23 Tìm giun chỉ trong máu lần                       46,000          34,600
24 Tập trung bạch cầu lần                       40,000          28,800
25 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) lần                       32,000          23,100
26 Tìm tế bào Hargraves lần                       84,000          64,600
27 Cặn Addis lần                       58,000          43,100
28 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học
(não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp,rửa phế
quản…) bằng phương pháp thủ công
lần                       75,000          56,000
29 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học
(não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp,
rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công
Lần                       75,000          56,000
30 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học
(não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp,
rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công
Lần                       75,000          56,000
31 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học
(não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp,
rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công
Lần                       75,000          56,000
32 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học
(não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp,
rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công
Lần                       75,000          56,000
33 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học
(não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp,
rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công
Lần                       75,000          56,000
34 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật ống nghiệm) lần                     119,000          92,400
35 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel
/Gelcard trên máy bán tự động)
lần                     320,000        244,000
36 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)
lần                     100,000          74,800
37 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) lần                       52,000          39,100
38 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) lần                       52,000          39,100
39 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) Đồng                       52,000          39,100
40 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu
(đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần,
khối hồng cầu, khối bạch cầu
lần                       61,000          45,800
41 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel
/Gelcard trên máy bán tự động)
lần                     112,000          86,600
42 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) lần                       42,000          31,100
43 Xét nghiệm đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 lần                     498,000        395,000
44 Điện di miễn dịch huyết thanh lần                  1,295,000     1,016,000
45 Điện di huyết sắc tố lần                     453,000        358,000
46 Điện di protein huyết thanh lần                     466,000        371,000
47 Điện di protein huyết thanh MẪU                     484,000        371,000
48 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu Đồng                       52,000          23,100
49 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu Đồng                       52,000          23,100
50 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu Đồng                       52,000          23,100
51 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu Đồng                       52,000          23,100
52 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu Đồng                       52,000          23,100
53 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu Đồng                       52,000          23,100
54 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu Đồng                       52,000          23,100
55 Thời gian máu đông lần                       31,000          12,600
56 Định lượng Acid Uric [Máu] lần                       41,000          21,500
57 Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) [Máu] lần                     206,000        145,000
58 Định lượng Albumin [Máu] lần                       41,000          21,500
59 Đo hoạt độ Amylase [Máu] lần                       41,000          21,500
60 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] lần                     135,000          91,600
61 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] lần                       41,000          21,500
62 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] lần                       41,000          21,500
63 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic
Gonadotropins) [Máu]
lần                     128,000          86,200
64 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] lần                       41,000          21,500
65 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] lần                       41,000          21,500
66 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] lần                       41,000          21,500
67 Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) [Máu] lần                     788,000        581,000
68 Định lượng Calci toàn phần [Máu] lần                       30,000          12,900
69 Định lượng Calci toàn phần [Máu] MẪU                       30,000          12,900
70 Định lượng Calci ion hoá [Máu] lần                       34,000          16,100
71 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] lần                     198,000        139,000
72 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] lần                     198,000        139,000
73 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] lần                     212,000        150,000
74 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] lần                     191,000        134,000
75 Định lượng Calcitonin [Máu] lần                     191,000        134,000
76 Định lượng Ceruloplasmin [Máu] lần                     106,000          70,000
77 Định lượng Ceruloplasmin [Máu] MẪU                     106,000          70,000
78 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] lần                     128,000          86,200
79 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] lần                       48,000          26,900
80 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) lần                       48,000          26,900
81 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] lần                       48,000          26,900
82 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] MẪU                       48,000          26,900
83 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB ofCreatine kinase)
[Máu] (*39)
lần                       63,000          37,700
84 Định lượng Cortisol (máu) lần                     135,000          91,600
85 Định lượng Cortisol (máu) MẪU                     135,000          91,600
86 Định lượng Cystatine C [Máu] lần                     128,000          86,200
87 Định lượng bổ thể C3 [Máu] lần                       91,000          59,200
88 Định lượng bổ thể C4 [Máu] lần                       91,000          59,200
89 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)
[Máu]
Mẫu                       85,000          53,800
90 Định lượng Creatinin (máu) lần                       41,000          21,500
91 Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] lần                     142,000          96,900
92 Định lượng Cyclosphorin [Máu] lần                     443,000        323,000
93 Định lượng D-Dimer [Máu] lần                     350,000        253,000
94 Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] lần                     400,000        290,000
95 Định lượng Digoxin [Máu] lần                     128,000          86,200
96 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần                       52,000          29,000
97 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] lần                       56,000          32,300
98 Định lượng Estradiol [Máu] lần                     120,000          80,800
99 Định lượng Ferritin [Máu] lần                     120,000          80,800
100 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] lần                     120,000          80,800
101 Định lượng Folate [Máu] lần                     128,000          86,200
102 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] lần                       99,000          64,600
103 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] lần                       99,000          64,600
104 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] lần                     120,000          80,800
105 Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase) [Máu] lần                     142,000          96,900
106 Định lượng Glucose [Máu] lần                       41,000          21,500
107 Định lượng Globulin [Máu] lần                       41,000          21,500
108 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] lần                       39,000          19,200
109 Định lượng Haptoglobulin [Máu] lần                     142,000          96,900
110 Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) [Máu] lần                     640,000        471,000
111 Định lượng HbA1c [Máu] lần                     146,000        101,000
112 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] lần                       48,000          26,900
113 Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu] lần                       99,000          64,600
114 Định lượng IgA (Immunoglobuline A) [Máu] lần                       99,000          64,600
115 Định lượng IgA (Immunoglobuline A) [Máu] MẪU                       99,000          64,600
116 Định lượng IgG (Immunoglobuline G) [Máu] lần                       99,000          64,600
117 Định lượng IgM (Immunoglobuline M) [Máu] lần                       99,000          64,600
118 Định lượng Insulin [Máu] lần                     120,000          80,800
119 Xét nghiệm Khí máu [Máu] lần                     299,000        215,000
120 Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] lần                     142,000          96,900
121 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] lần                     120,000          80,800
122 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] lần                       48,000          26,900
123 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] lần                       48,000          26,900
124 Định lượng Myoglobin [Máu] lần                     135,000          91,600
125 Định lượng Myoglobin [Máu] MẪU                     135,000          91,600
126 Định lượng Mg [Máu] lần                       56,000          32,300
127 Định lượng Mg [Máu] MẪU                       56,000          32,300
128 Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] lần                     558,000        408,000
129 Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] MẪU                     558,000        408,000
130 Định lượng Phenytoin [Máu] lần                     120,000          80,800
131 Định lượng Phospho (máu) lần                       41,000          21,500
132 Định lượng Pre-albumin [Máu] lần                     142,000          96,900
133 Định lượng Pro-calcitonin [Máu] lần                     543,000        398,000
134 Định lượng Prolactin [Máu] lần                     113,000          75,400
135 Định lượng Protein toàn phần [Máu] lần                       41,000          21,500
136 Định lượng Progesteron [Máu] lần                     120,000          80,800
137 Định lượng Pro-GRP (Pro- Gastrin-Releasing Peptide) [Máu] lần                     479,000        349,000
138 Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] lần                     128,000          86,200
139 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen)
[Máu]
lần                     135,000          91,600
140 Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu] lần                     328,000        236,000
141 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] lần                       63,000          37,700
142 Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] lần                     285,000        204,000
143 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] lần                       99,000          64,600
144 Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] lần                       99,000          64,600
145 Định lượng Testosterol [Máu] lần                     138,000          93,700
146 Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] lần                     248,000        176,000
147 Định lượng Theophylline [Máu] lần                     120,000          80,800
148 Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] lần                     558,000        408,000
149 Định lượng Transferin [Máu] lần                       99,000          64,600
150 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] lần                       48,000          26,900
151 Định lượng Troponin T [Máu] lần                     113,000          75,400
152 Định lượng Troponin I [Máu] lần                     113,000          75,400
153 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] lần                       91,000          59,200
154 Định lượng Urê máu [Máu] lần                       41,000          21,500
155 Định lượng Vitamin B12 [Máu] lần                     113,000          75,400
156 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) lần                       52,000          28,900
157 Định lượng Amylase (niệu) lần                       63,000          37,700
158 Định lượng Axit Uric (niệu) lần                       34,000          16,100
159 Định lượng Benzodiazepin [niệu] lần                       63,000          37,700
160 Định lượng Catecholamin (niệu) lần                     276,000        215,000
161 Định lượng Creatinin (niệu) Mẫu                       34,000          16,100
162 Định lượng Glucose (niệu) lần                       31,000          13,900
163 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] lần                       70,000          43,100
164 Micro Albumin lần                       70,000          43,100
165 Định tính Codein (test nhanh) [niệu] lần                       70,000          43,100
166 Định lượng Phospho (niệu) lần                       40,000          20,400
167 Định tính Phospho hữu cơ [niệu] lần                       21,000            6,300
168 Định tính Porphyrin [niệu] lần                       83,000          53,100
169 Định lượng Protein (niệu) lần                       31,000          13,900
170 Định tính Protein Bence -jones [niệu] lần                       41,000          21,500
171 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) lần                       50,000          27,400
172 Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) lần                       30,000          12,900
173 Định lượng Protein (dịch não tuỷ) lần                       26,000          10,700
174 Định lượng Amylase (dịch) lần                       41,000          21,500
175 Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] lần                       41,000          21,500
176 Định lượng Glucose (dịch chọc dò) lần                       30,000          12,900
177 Đo hoạt độ LDH lần                       48,000          26,900
178 Định lượng Protein (dịch chọc dò) lần                       41,000          21,500
179 Phản ứng Rivalta [dịch] lần                       24,000            8,500
180 Vi khuẩn nhuộm soi lần                     102,000          68,000
181 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường lần                     329,000        238,000
182 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Mẫu                     329,000        238,000
183 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Mẫu                     329,000        238,000
184 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Mẫu                     329,000        238,000
185 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Mẫu                     329,000        238,000
186 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Mẫu                     329,000        238,000
187 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Mẫu                     329,000        238,000
188 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Mẫu                     329,000        238,000
189 Vi khuẩn kháng thuốc định tính lần                     273,000        196,000
190 Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) lần                     256,000        184,000
191 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen lần                     102,000          68,000
192 Treponema pallidum RPR định tính và định lượng lần                     128,000          87,100
193 Treponema pallidum RPR định tính và định lượng lần                       51,000          38,200
194 Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng lần                       70,000          53,600
195 HBsAg miễn dịch tự động lần                     112,000          74,700
196 HBsAb định lượng lần                     165,000        116,000
197 HBc IgM miễn dịch tự động lần                     162,000        113,000
198 HBc total miễn dịch tự động lần                     108,000          71,600
199 HBc total miễn dịch tự động MẪU                     108,000          71,600
200 HBeAg miễn dịch tự động lần                     140,000          95,500
201 HBeAb miễn dịch tự động lần                     140,000          95,500
202 HAV Ab test nhanh lần                     171,000        119,000
203 HAV total miễn dịch tự động lần                     146,000        101,000
204 HAV total miễn dịch tự động Mẫu                     146,000        101,000
205 Dengue virus NS1Ag test nhanh lần                     186,000        130,000
206 Dengue virus IgM/IgG test nhanh lần                     186,000        130,000
207 Rubella virus Ab test nhanh lần                     210,000        149,000
208 Rubella virus IgM miễn dịch bán tự động lần                     201,000        143,000
209 Rubella virus IgG miễn dịch bán tự động lần                     171,000        119,000
210 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi lần                       64,000          38,200
211 Hồng cầu trong phân test nhanh lần                     100,000          65,600
212 Đơn bào đường ruột soi tươi lần                       68,000          41,700
213 Đơn bào đường ruột nhuộm soi lần                       68,000          41,700
214 Trứng giun, sán soi tươi lần                       68,000          41,700
215 Trứng giun soi tập trung lần                       68,000          41,700
216 Entamoeba histolytica(Amip) Ab miễn dịch tự động lần                     249,000        178,000
217 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động lần                     249,000        178,000
218 Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi lần                       68,000          41,700
219 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động lần                     171,000        119,000
220 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động lần                     171,000        119,000
221 Taenia (Sán dây) soi tươi định danh lần                       68,000          41,700
222 Trichomonas vaginalis soi tươi lần                       68,000          41,700
223 Trichomonas vaginalis nhuộm soi lần                       68,000          41,700
224 Vi nấm soi tươi lần                       68,000          41,700
225 Vi nấm nhuộm soi lần                       68,000          41,700
226 Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường lần                     329,000        238,000
227 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp lần                     351,000        258,000
228 Chọc hút kim nhỏ các hạch lần                     351,000        258,000

3. ĐƠN GIÁ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT

ĐƠN GIÁ
DỊCH VỤ
(VNĐ)

ĐƠN GIÁ BHYT THEO TT 13/2019/TT-BYT
(VNĐ)

1 Ghi điện tim cấp cứu tại giường lần             86,000             32,800
2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường lần             86,000             32,800
3 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu lần           100,000             43,900
4 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh lần           100,000             43,900
5 Đo chức năng hô hấp lần           194,000           126,000
6 Điện tim thường lần             59,000             32,800
7 Siêu âm Doppler mạch máu lần           359,000           222,000
8 Siêu âm Doppler mạch máu lần           359,000           222,000
9 Ghi điện cơ bằng điện cực kim lần           350,000           128,000
10 Ghi điện cơ bằng điện cực kim Lần           350,000           128,000
11 Nội soi niệu quản chẩn đoán lần        1,383,000           925,000
12 Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi lần        1,334,000           893,000
13 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu lần           389,000           244,000
14 Nội soi trực tràng ống mềm lần           310,000           189,000
15 Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu lần           310,000           189,000
16 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết lần           564,000           305,000
17 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê Cas        1,300,000           580,000
18 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết lần           738,000           408,000
19 Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày lần        1,090,000           728,000
20 Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết lần           459,000           291,000
21 Nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu lần           477,000           305,000
22 Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm Lần        1,544,000        1,038,000
23 Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm Lần        1,544,000        1,038,000
24 Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm Lần        1,544,000        1,038,000
25 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp lần        2,512,000        1,696,000
26 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp lần        2,512,000        1,696,000
27 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp lần        2,512,000        1,696,000
28 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp lần        2,512,000        1,696,000
29 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp lần        2,512,000        1,696,000
30 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp lần        2,512,000        1,696,000
31 Nội soi hậu môn ống cứng lần           233,000           137,000
32 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết lần           662,000           433,000
33 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết lần           389,000           244,000
34 Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết lần           625,000           408,000
35 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết lần           310,000           189,000
36 Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết lần           459,000           291,000
37 Siêu âm phần mềm (một vị trí) lần             74,000             43,900
38 Đo lưu huyết não lần             63,000             43,400
39 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán Cas        3,775,000        2,828,000
40 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê lần           948,000           703,000
41 Siêu âm tuyến giáp lần             69,000             43,900
42 Siêu âm các tuyến nước bọt lần             69,000             43,900
43 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt lần             69,000             43,900
44 Siêu âm màng phổi lần             69,000             43,900
45 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) lần             69,000             43,900
46 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) lần             69,000             43,900
47 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) lần             69,000             43,900
48 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) lần             69,000             43,900
49 Siêu âm tử cung phần phụ lần             69,000             43,900
50 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) lần             69,000             43,900
51 Siêu âm Doppler động mạch thận lần           307,000           222,000
52 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) lần           122,000             82,300
53 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo lần           253,000           181,000
54 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu lần             69,000             43,900
55 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa lần             69,000             43,900
56 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối lần             69,000             43,900
57 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) lần             69,000             43,900
58 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) lần             69,000             43,900
59 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) lần             69,000             43,900
60 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) lần             69,000             43,900
61 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) lần             69,000             43,900
62 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) lần             69,000             43,900
63 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới lần           307,000           222,000
64 Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch lần           307,000           222,000
65 Siêu âm Doppler tim, van tim lần           307,000           222,000
66 Siêu âm tuyến vú hai bên lần             69,000             43,900
67 Siêu âm tinh hoàn hai bên lần             69,000             43,900
68 Siêu âm dương vật lần             69,000             43,900
69 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng Lần             95,000             65,400
70 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng lần           138,000             97,200
71 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng Lần             95,000             65,400
72 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng lần           138,000             97,200
73 Chụp Xquang Blondeau Lần             93,000             50,200
74 Chụp Xquang Blondeau lần             95,000             65,400
75 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] Lần             95,000             96,200
76 Chụp Xquang Hirtz Lần             95,000             49,200
77 Chụp Xquang Hirtz lần             95,000             65,400
78 Chụp Xquang hàm chếch một bên lần             95,000             65,400
79 Chụp Xquang hàm chếch một bên lần             95,000             65,400
80 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến lần             95,000             65,400
81 Chụp Xquang Schuller lần             95,000             65,400
82 Chụp Xquang khớp thái dương hàm lần             95,000             65,400
83 Chụp Xquang khớp thái dương hàm lần             95,000             65,400
84 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) lần           102,000             13,100
85 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lần           135,000             64,200
86 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng lần           135,000             97,200
87 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lần           130,000             64,200
88 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên lần           130,000             97,200
89 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 Lần           138,000             64,200
90 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 lần           138,000             97,200
91 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lần           132,000             64,200
92 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lần           132,000             64,200
93 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch lần           132,000             97,200
94 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch lần           132,000             97,200
95 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lần           132,000             64,200
96 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng lần           132,000             97,200
97 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên Lần             95,000             65,400
98 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên lần           132,000             97,200
99 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng Lần             95,000             65,400
100 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng lần           132,000             97,200
101 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn lần             95,000             65,400
102 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn