HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Bảng giá khám chữa bệnh

Bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện áp dụng từ ngày 20/8/2019

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư 13/2019/TT-BYT Áp dụng từ ngày 20/08/2019.

Thông báo

Về việc điều chỉnh giá Khám bệnh, Chữa bệnh

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, ban hành theo thông tư 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

    .