HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Triển khai đăng ký khám bệnh và thanh toán trực tuyến

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện triển khai đăng ký khám bệnh và thanh toán trực tuyến qua app.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm đặt lịch khám bệnh trực tuyến

Hướng dẫn cài đặt phần mềm đặt lịch khám bệnh trực tuyến

Các gói kiểm tra sức khỏe định kỳ

Các gói kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa Bưu điện

Hướng dẫn

Hướng dẫn

    .