402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66425f8b01664328210c0193
4028eaa581267cf30181289b9c5464c2
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
/tin-tuc/202206/thu-moi-chao-gia-c5464c2/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

  15:08, 03/06/2022 

Hiện tại, Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện đang thực hiện kế hoạch Thẩm định giá Hợp đồng Bảo trì trang bị thiết bị năm 2022 như danh sách đính kèm trong Phụ lục. Kính mời các công ty/đơn vị quan tâm gửi báo giá về Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lựa chọn hình thức và đơn vị cung cấp.