402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66425f8b01664328210c0193
4028eaa57aa37106017aa429c67f76a4
Chúc đội ngũ Y Bác sỹ và Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện đang tham gia hổ trợ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 thật nhiều sức khỏe, tâm thế bình an và vững vàng hoàn thành nhiệm vụ
/tin-tuc/202107/chuc-doi-ngu-y-bac-sy-va-dieu-duong-vien-benh-vien-da-khoa-buu-dien-dang-tham-gia-ho-tro-benh-vien-da-chien-thu-dung-dieu-tri-covid-19-so-3-that-nhieu-suc-khoe-tam-the-binh-an-va-vung-vang-hoan-thanh--67f76a4/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Chúc đội ngũ Y Bác sỹ và Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện đang tham gia hổ trợ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 thật nhiều sức khỏe, tâm thế bình an và vững vàng hoàn thành nhiệm vụ

  09:56, 16/07/2021 

Chúc đội ngũ Y Bác sỹ và Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện đang tham gia hổ trợ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 thật nhiều sức khỏe, tâm thế bình an và vững vàng hoàn thành nhiệm vụ ❤️❤️❤️