402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66425f8b01664328210c0193
4028eaa573dbf2710173dc76506d1d97
7 cách phá vỡ chuỗi lây chuyền của Covid - 19
/tin-tuc/202008/7-cach-pha-vo-chuoi-lay-chuyen-cua-covid-19-06d1d97/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

7 cách phá vỡ chuỗi lây chuyền của Covid - 19

  15:37, 11/08/2020 

Bộ Y tế và Văn phòng tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam phối hợp xây dựng clip Cách phá vỡ chuỗi lây truyền của COVID-19 và cho biết: Đại dịch COVID-19 đã và đang thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kết nối với nhau. Đó là một thách thức, nhưng CÙNG NHAU chúng ta có thể phá vỡ chuỗi lây truyền của COVID-19.

Hãy cùng nhau thực hiện để phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Cách phá vỡ chuỗi lây truyền của Covid - 19

Nguồn: suckhoedoisong.vn