402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66425f8b01664328210c0193
4028eaa5707a2d520170e608b48926dd
Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh
/tin-tuc/202003/huong-dan-chi-tiet-cac-noi-dung-cach-ly-y-te-tai-nha-noi-luu-tru-bang-hinh-anh-48926dd/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

  08:17, 17/03/2020 

Vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh. Trân trọng giới thiệu đến người dân và cộng đồng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trích Trang tin Bộ Y tế.