402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66425f8b01664328210c0193
4028eaa57014784c01701d5ad1ee5d7f
Khuyến cáo của Bộ Y tế về sử dụng khẩu tranh phòng lây nhiễm nCoV
/tin-tuc/202002/khuyen-cao-cua-bo-y-te-ve-su-dung-khau-tranh-phong-lay-nhiem-ncov-1ee5d7f/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Khuyến cáo của Bộ Y tế về sử dụng khẩu tranh phòng lây nhiễm nCoV

  11:33, 07/02/2020 

Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo cụ thể về những trường hợp cần đeo khẩu trang, loại khẩu trang phù hợp cho từng hoàn cảnh và cách sử dụng khẩu trang đúng, đảm bảo hiệu quả phòng bệnh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ Thông tin truyền thônng