Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ KIỂM ĐỊNH - CHÀO GIÁ KẾ HOẠCH - CHÁO GIÁ BẢO TRÌ NĂM 2022
Kính mời các Công ty/Đơn vị quan tâm gửi báo giá về  Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lựa chọn hình thức và đơn vị cung cấp.

Thông báo Chào giá Kiểm định - Thông báo Chào giá Kế hoạch - Thông báo Chào giá Bảo trì 2022

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về