Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 11.2022
LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 11.2022
LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 11.2022
BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 1
CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
Tim mạch TS.BS. Nguyễn Thị Hậu Thứ 3, 5
ThS.BS. Nguyễn Thị Trà My Thứ 2, 4, 6
Hậu COVID-19 ThS.BS. Phạm Trường An Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
BSCKI. Hồ Ngọc Châu Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
Nội tiết BSCKII. Nguyễn Bảo Trung Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
BSCKI. Trần Thị Thu Nguyệt Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
Nội thận BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Châu Thứ 2, 6
Nội tổng quát BSCKI. Nguyễn Sơn Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BS. Lê Tiến Dương Thứ 2, 6 Thứ 2, 6
BS. Nguyễn Thị Thảo Vy Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
BS. Chu Thanh Trang Thứ 4 Thứ 4
BSCKI. Nguyễn Thị Yến Phi Thứ 2, 3 Thứ 2, 3
BS. Trương Khắc Vũ Thứ 2, 3 Thứ 2, 3
BSCKI. Nguyễn Chí Chung Thứ 4, 5, 6 Thứ 4, 5, 6
BS. Ngô Sĩ Hiếu Thứ 4, 5, 6 Thứ 4, 5, 6
Nội Cơ xương khớp TS.BS. Nguyễn Thế Luyến Thứ 3, 5
ThS.BS. Võ Dương Hương Quỳnh Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
BS CKI. Nguyễn Thảo Thủy Tiên Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
Đông y BS. Nguyễn Xuân Hưng Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BS. Phạm Thị Kim Trân Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Ngoại CTCH ThS.BS. Nguyễn Thế Ty Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
BSCKI. Phan Vũ Cao Quang Thứ 2, 6  Thứ 2, 6 
BS. Ngô Trung Sơn Thứ 4 Thứ 4
Ngoại Tổng quát BS. Hà Khánh Hồng Thứ 2, 6 Thứ 2, 6
BS. Nguyễn Ngọc Minh Thứ 3, 5
BS. Nguyễn Đức Tuấn Thứ 3, 5
BSCKII. Tăng Quốc Chí Thứ 4 Thứ 4
Tai mũi họng ThS.BS. Lê Đức Thành Nhân Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Mắt BSCKI. Tô Thanh Hải Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
BS. Thái Kim Du Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
Răng hàm mặt BS. Vũ Kim Anh Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Sản phụ khoa BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Da liễu - Thẩm mỹ ThS.BS. Phạm Trường An Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BSCKI. Lê Khánh Mão Thứ 2, 3, 4, 5 Thứ 2, 3, 4, 5
Lưu ý: Lịch khám có thể thay đổi tùy theo lịch công tác của Bác sĩ.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Khoa Khám bệnh CS1 - 028.38649837. Trân trọng!
BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 2
CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
Tim mạch TS.BS. Nguyễn Thị Hậu Thứ 2, 4, 6
Nội tổng quát BSCKI. Dương Bội Trâm Thứ 2 Thứ 2
BS. Sầm Thị Mỹ Hương Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Nội Cơ xương khớp BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 3, 4, 5, 6
Răng hàm mặt BS. Phan Gia Thượng Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Tai mũi họng BSCKII. Võ Diệu Linh Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BS. Lê Thị Tâm Ngọc Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Phụ khoa BSCKI. Hồ Thụy Hương Thủy Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 3, 4, 5, 6
Đông y Lương y. Uông Văn Lân Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Da liễu BSCKI. Lê Khánh Mão Thứ 6 Thứ 6
Lưu ý: Lịch khám có thể thay đổi tùy theo lịch công tác của Bác sĩ.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Khoa Khám bệnh CS2 - 028.37444538. Trân trọng!