Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CLBV NĂM 2022

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN NĂM 2022

(Nội dung đăng tải tại Website bệnh viện - Góc truyền thông khoa, phòng)

 

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Bưu Điện
  2. Địa chỉ: Lô B9, Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
  3. Tuyến: Ngành
  4. Hạng: II 

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

79/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

95.18%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

287 ĐIỂM

(CÓ HỆ SỐ 309 ĐIỂM)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.59 ĐIỂM

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

04

28

40

07

79

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

0

5.06

35.44

50.63

8.86

100%

 

KẾT QUẢ TỰ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ

1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú:

Đối tượng khảo sát: Người bệnh và thân nhân người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện.

1

Tổng điểm TB người dùng chọn từ A à E

4.51

2

Tỷ lệ hài lòng chung

97.53%

2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú:

Đối tượng khảo sát: Người bệnh và thân nhân người bệnh đến khám tại Bệnh viện.

1

Tổng điểm TB người dùng chọn từ A à E

4.50

2

Tỷ lệ hài lòng chung

96.67%