Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN NĂM 2021
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN NĂM 2021

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN NĂM 2021

  14:45, 01/01/2022 

 

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Bưu Điện
  2. Địa chỉ: Lô B9, Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
  3. Tuyến: Ngành
  4. Hạng: II 

- Bệnh viện triển khai hoạt động tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021.

- Đoàn tự kiểm tra thành lập theo Quyết định số 743/QĐ-BVT ngày 30/12/2021, gồm có 18 thành viên.

- Thời gian kiểm tra: Ngày 31/12/2021.

 

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

79/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

95.18%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

281 ĐIỂM

(CÓ HỆ SỐ 302 ĐIỂM)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.51 ĐIỂM

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

02

36

36

05

79

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

0

2.53

45.57

45.57

6.33

100%