Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa Bưu điện 6 tháng đầu năm 2019

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  14:36, 14/08/2019