Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 2.2023
LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 2.2023
BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 1
CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
Tim mạch TS.BS. Nguyễn Thị Hậu Thứ 3, 5  
BS. Kră Jãn Ha Thim Thứ 2  
BS. Bùi Quốc Thắng Thứ 4, 6  
Hậu COVID-19 ThS.BS. Phạm Trường An Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
BSCKI. Hồ Ngọc Châu Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
Nội tiết BSCKII. Nguyễn Bảo Trung Thứ 3 Thứ 3
BSCKI. Nguyễn Bửu Vân Thứ 5, 6 Thứ 5, 6
BSCKI. Trần Thị Thu Nguyệt Thứ 2, 4 Thứ 2, 4
Nội thận BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Châu Thứ 2, 6  
Nội thần kinh ThS.BS. Nguyễn Phương Uyên Thứ 3, 4  
Nội tổng quát BSCKI. Nguyễn Sơn Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BSCKI. Hồ Ngọc Châu Thứ 2, 4. 6 Thứ 2, 4. 6
BS. Trương Khắc Vũ Thứ 2, 4. 6 Thứ 2, 4. 6
BSCKI. Nguyễn Chí Chung Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
BS. Ngô Sĩ Hiếu Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
Nội Cơ xương khớp TS.BS. Nguyễn Thế Luyến Thứ 3, 5  
BS CKI. Nguyễn Thảo Thủy Tiên Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Đông y BS. Nguyễn Xuân Hưng Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
BS. Phạm Thị Kim Trân Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
Ngoại CTCH ThS.BS. Nguyễn Thế Ty Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
BSCKI. Phan Vũ Cao Quang Thứ 2, 6  Thứ 2, 6 
BS. Ngô Trung Sơn Thứ 4 Thứ 4
Ngoại Tổng quát BS. Hà Khánh Hồng Thứ 2, 6 Thứ 2, 6
BS. Nguyễn Ngọc Minh Thứ 3, 5  
BS. Nguyễn Đức Tuấn   Thứ 3, 5
BSCKII. Tăng Quốc Chí Thứ 4 Thứ 4
Tai mũi họng ThS.BS. Lê Đức Thành Nhân Thứ 2, 4, 6 Thứ 4, 6
BS. Nguyễn Thị Thu Trang Thứ 3, 5 Thứ 2, 3, 5
Mắt BSCKI. Tô Thanh Hải Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
BS. Thái Kim Du Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
Răng hàm mặt BS. Huỳnh Lê Phương Trinh Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Sản phụ khoa BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Dinh dưỡng BS. Trần Thị Quyên Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Da liễu - Thẩm mỹ ThS.BS. Phạm Trường An Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BSCKI. Lê Khánh Mão Thứ 2, 4 Thứ 2, 4
BS. Nguyễn Thị Phương Thảo Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
Lưu ý: Lịch khám có thể thay đổi tùy theo lịch công tác của Bác sĩ.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Khoa Khám bệnh CS1 - 028.38649837. Trân trọng!
BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 2
CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
Tim mạch TS.BS. Nguyễn Thị Hậu Thứ 2, 4, 6  
Nội tổng quát BSCKI. Dương Bội Trâm Thứ 2 Thứ 2
BS. Sầm Thị Mỹ Hương Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Nội Cơ xương khớp BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Răng hàm mặt BS. Phan Gia Thượng Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Tai mũi họng BSCKII. Võ Diệu Linh Thứ 2, 3, 4, 5, 6  
BS. Lê Thị Tâm Ngọc Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Phụ khoa BSCKI. Hồ Thụy Hương Thủy Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Đông y BS. Nguyễn Xuân Hưng Thứ 3, 5 Thứ 3, 5
BS. Phạm Thị Kim Trân Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
Da liễu BSCKI. Lê Khánh Mão Thứ 6 Thứ 6
Lưu ý: Lịch khám có thể thay đổi tùy theo lịch công tác của Bác sĩ.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Khoa Khám bệnh CS2 - 028.37444538. Trân trọng!