402881ee660e52a601660e7203fd0092
4028eaa467a699140167abacf6dd196c
4028eaa467ac6f630167b6e450430094
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2018
/gioi-thieu/quan-ly-chat-luong-benh-vien/201812/ket-qua-tu-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-0430094/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2018

  22:53, 16/12/2018 

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Bưu Điện
  2. Địa chỉ: Lô B9, Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
  3. Tuyến: Ngành
  4. Hạng: II 

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

79/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

95,18%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

274 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.43 ĐIỂM

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

11

31

26

11

79

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

0

13.92

39.25

32.91

13.92

100%

 

KẾT QUẢ TỰ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ

 

1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú:

+ Đối tượng khảo sát: Người bệnh và thân nhân người bệnh đang điều trị nội trú tại 11 khoa lâm sàng Bệnh viện.

 

1

Tổng điểm TB người dùng chọn từ A à E

4.53

2

Tỷ lệ hài lòng chung

95%

 

2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú:

+ Đối tượng khảo sát: Người bệnh và thân nhân người bệnh đến khám tại Bệnh viện.

 

Kết quả:

1

Tổng điểm TB người dùng chọn từ A à E

4.25

2

Tỷ lệ hài lòng chung

85%