402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66425f8b016643270a8e0188
4028eaa466f29fce0166f78a21e0044e
Sơ đồ bệnh viện
/gioi-thieu/201811/so-do-benh-vien-1e0044e/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn
  15:15, 09/11/2018 
Sơ đồ Bệnh viện Đa khoa Bưu điện