402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66425f8b016643270a8e0188
4028eaa466f29fce0166f79224bd04cb
Cơ cấu tổ chức
/gioi-thieu/201811/co-cau-to-chuc-4bd04cb/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn
  15:24, 09/11/2018 

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Bưu điện