402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684f5104c0d5b
402881ee6686458f01668ab2022d027d
BSCKI NGUYỄN THỊ XUÂN THU
/doi-ngu-bac-si/201811/khoa-san-bscki-nguyen-thi-xuan-thu-22d027d/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

BSCKI NGUYỄN THỊ XUÂN THU

  10:26, 02/11/2018 

Trưởng Khoa Ngoại

Bác sỹ CKI NGUYỄN THỊ XUÂN THU

1. Chuyên khoa: Sản phụ khoa.

2. Vị trí công tác: Phụ trách Khoa Sản.

3. Bằng cấp chuyên môn:

 • Bác sỹ đa khoa năm 1996 tại Đại học Tây Nguyên.
 • Bác sỹ CKI Sản phụ khoa năm 2004 tại Đại học Y Huế.

4. Đào tạo nâng cao:

 • Siêu âm sản, Đại học Y Huế, 2004.
 • Tư vấn xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Tp. Hồ Chí Minh, 2017.
 • Hồi sức tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2017.
 • Tư vấn cơ bản chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Tp. Hồ Chí Minh, 2018.
 • Cấy rút que tránh thai implanon next, Bệnh viện Từ Dũ, 2018.

5. Kinh nghiệm:

 • Bác sỹ điều trị, Khoa Ngoại – Sản, Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ - Đăk Lăk từ 1997 - 2001.
 • Bác sỹ điều trị, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ - Đăk Lăk từ 2001 - 2004.
 • Bác sỹ điều trị, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ - Đăk Lăk từ 2004 - 2011.
 • Bác sỹ, Phó Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ - Đăk Lăk từ 2011 - 2015
 • Bác sỹ điều trị, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Bưu điện từ 2015.
 • Bác sỹ, Phụ trách Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Bưu điện từ 2016.

Dịch vụ y khoa