402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684f5104c0d5b
402881ee668bcf9501669a7d266f37b0
BSCK I HỒ THỊ LAM
/doi-ngu-bac-si/201811/khoa-chan-doan-hinh-anh-bsck-i-ho-thi-lam-66f37b0/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

BSCK I HỒ THỊ LAM

  10:26, 02/11/2018 

Trưởng Khoa Ngoại

Bác sỹ CKI HỒ THỊ LAM

1. Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh

2. Vị trí công tác: Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3. Bằng cấp chuyên môn:

  • Bác sỹ đa khoa năm 1996 tại Đại học Y khoa Thái Bình.
  • Bác sỹ CKI Chẩn đoán hình ảnh năm 2016 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

4. Kinh nghiệm:

  • Bác sỹ, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện từ năm 2008.
  • Bác sỹ Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện từ năm 2017.

 


Dịch vụ y khoa