402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684f5104c0d5b
4028eaa46735a26101675dad061e1289
BSCKI NGUYỄN SƠN
/doi-ngu-bac-si/201811/bscki-nguyen-son-61e1289/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

BSCKI NGUYỄN SƠN

  15:14, 29/11/2018 

Khoa khám bệnh

Bác sỹ CKI. NGUYỄN SƠN

1. Chuyên khoa: Nội tổng hợp.

2. Vị trí công tác: Phụ trách Khoa Khám bệnh cơ sở 1.

3. Bằng cấp chuyên môn:

  • Bác sỹ đa khoa năm 1986 tại Đại học Y Huế.
  • Bác sỹ CKI Nội tổng quát năm 2005 tại Đại học Y Hà Nội.

4. Đào tạo nâng cao:

Kỹ năng đọc điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2018.

 

5. Kinh nghiệm:

  • Bác sỹ điều trị, Bệnh viện Châu Thành - Tiền Giang từ 1989 đến 2009.
  • Bác sỹ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện từ 2009.
  • Bác sỹ, Phụ trách Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện từ 2014 - 2015.
  • Bác sỹ, Phụ trách Khoa Khám bệnh cơ sở 1, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện từ 2015.

 

 


Dịch vụ y khoa