Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH LÝ CÁC VẬT DỤNG HƯ HỎNG VÀ MỤC NÁT DO SỬ DỤNG LÂU NGÀY TẠI CƠ SỞ 2
Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện gửi Thông báo về việc Thanh lý vật dụng đã hư hỏng, mục nát do sử dụng lâu năm tại cơ sở 2.
Tải về