Đường dây nóng: 0283.864.9834
Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834
Carousel Home
THÔNG BÁO: MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ, THIẾT BỊ THANG MÁY
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện đang có nhu cầu mời đơn vị "Thay vật tư, thiết bị thang máy tại Bệnh viện". Kính mời các công ty, đơn vị quan tâm gởi báo giá về cho Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện có cơ sở tổng hợp, lựa chọn hình thức và đơn vị tham gia. 
Tải về