402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684ec47470cd3
4028eaa57cc02ca8017cc03065cb00ce
Lịch khám Tháng 11/2021
/danh-cho-benh-nhan/202110/lich-kham-thang-112021-5cb00ce/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Lịch khám Tháng 11/2021

  13:39, 27/10/2021 
  BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 1    
CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
Tim mạch ThsBs. Nguyễn Thị Trà My Thứ 2, 3, 4, 5, 6  
Nội tiết BSCKII. Nguyễn Bảo Trung Thứ 3, 4, 5 Thứ 3, 4, 5
BSCKI. Trần Thị Thu Nguyệt Thứ 2, 6 Thứ 2, 6
Nội thận BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Châu Thứ 3  
Nội tổng quát BSCKI. Nguyễn Sơn Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Nội Cơ xương khớp BS. Phạm Thị Kim Trân Thứ 2, 3, 4, 5, 6  
Đông y BS. Phạm Thị Kim Trân Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Ngoại ThsBs. Nguyễn Thế Ty Thứ 3, 4, 5 Thứ 3, 4, 5
BSCKI. Phan Vũ Cao Quang Thứ 2, 6  Thứ 2, 6 
Tai mũi họng BS. Nguyễn Thị Thu Trang Thứ 2, 3, 4, 5, 6  
Mắt BSCKI. Tô Thanh Hải Thứ 4  
Sản phụ khoa BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
  BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 2    
CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
Nội tổng quát BS. Hồ Ngọc Châu Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Nội Cơ xương khớp BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 2, 4, 6  
Răng hàm mặt BS. Phan Gia Thượng Thứ 2, 4, 6 Thứ 2, 4, 6
Tai mũi họng BS. Lê Thị Tâm Ngọc Thứ 3, 5  
Phụ khoa BSCKI. Hồ Thụy Hương Thủy Thứ 2, 4, 6   

Dịch vụ y khoa