402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684ec47470cd3
4028eaa579ef327c0179f3a640755c05
LỊCH KHÁM THÁNG 6/2021
/danh-cho-benh-nhan/202106/lich-kham-thang-62021-0755c05/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

LỊCH KHÁM THÁNG 6/2021

  09:05, 10/06/2021 

1. Lịch khám chuyên khoa tại cơ sở 1 từ ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021

BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 1    
BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
TS.BS. Nguyễn Thị Hậu Thứ 3, 5  
TS.BS. Trương Thị Mai Hương Thứ 2, 4, 6  
BSCKII. Nguyễn Bảo Trung Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 4, 6
BSCKI. Đào Thị Ngọc Hà Thứ 3, 4, 5, 6  
BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Châu Thứ 3  
BSCKI. Nguyễn Sơn Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
TS.BS. Nguyễn Thế Luyến Thứ 3, 5  
BSCKI. Võ Dương Hương Quỳnh Thứ 2, 3, 4, 5, 6  
BS. Nguyễn Xuân Hưng Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BS. Phạm Thị Kim Trân Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
ThsBs. Nguyễn Thế Ty Thứ 3, 4, 5 Thứ 3, 4, 5
BSCKI. Phan Vũ Cao Quang Thứ 2, 6  Thứ 2, 6 
BSCKII. Tăng Quốc Chí Thứ 3, 4, 5 Thứ 3, 4, 5
BS. Hà Khánh Hồng Thứ 2, 6 Thứ 2, 6
BS. Lê Đức Thành Nhân Thứ 2, 5 Thứ 2, 5
BS. Nguyễn Thị Thu Trang Thứ 3, 4, 6 Thứ 3, 4, 6
BSCKI. Tô Thanh Hải Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BSCKI. Nguyễn Thùy Trang Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
GS.TS.BS. Hứa Thị Ngọc Hà Thứ 5  

2. Lịch khám chuyên khoa tại cơ sở 2 từ ngày 01/06/2021 đến ngày 30/06/2021

BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 2    
BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Sáng Chiều
TS.BS Nguyễn Thị Hậu Thứ 2, 4, 6  
BSCKI. Đào Thị Ngọc Hà Thứ 2  
BSCKI. Dương Bội Trâm Thứ 2, 3, 4, 5, 6  
BSCKI. Nguyễn Thanh Minh   Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
Lương y Uông Văn Lân Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BS. Bùi Trần Thiên Nam Thứ 4  
BS. Phan Gia Thượng Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BS CKII. Võ Diệu Linh Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
BS. Bùi Thị Kim Kha Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 2, 3, 4, 5, 6
GS.BS. Nguyễn Ngọc Thoa Thứ 4  
BSCKI. Hồ Thụy Hương Thủy Thứ 2, 3, 5, 6  Thứ 2, 3, 4, 5, 6

3. Lịch khám chuyên khoa tại Phòng khám Giảm tải Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021

CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Nội tim mạch ThsBS. Lê Kim Thạch (Cả ngày) Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 04/6/2021
BS. Nguyễn Khắc Lê Sơn (Cả ngày) Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021
ThsBS. Phan Thanh Lan (Cả ngày) Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021
BS. Trần Song Toàn (Cả ngày) Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021
BSCKII. Nguyễn Hữu Ngọc (Cả ngày) Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 30/6/2021
Nội hô hấp BSCKII. Đặng Vũ Thông (Cả ngày) Thứ 2 hàng tuần
BSCKII. Lâm Quốc Dũng (Cả ngày) Thứ 3 hàng tuần
ThsBS. Đậu Nguyễn Anh Thư (Cả ngày) Thứ 4 hàng tuần
TS.BS. Cao Xuân Thục (Cả ngày) Thứ 5 hàng tuần
BSCKII. Lê Văn Việt (Cả ngày) Thứ 6 hàng tuần
Nội thần kinh BSCKII. Nguyễn Văn Ân (Cả ngày) Thứ 2 hàng tuần
Nội thận TS.BS. Lê Phạm Ngọc Hà (Sáng) Thứ 2 hàng tuần
ThsBS. Nguyễn Cẩm Tuyết (Sáng) Thứ 6 hàng tuần
BS. Nguyễn Đặng Chí Hùng (Sáng) Ngày 01, 15 và 29/6/2021
ThsBS. Nguyễn Nữ Bảo Chiêu (Sáng) Ngày 02, 16 và 30/6/2021
BSCKI. Phạm Minh Khôi (Sáng) Ngày 03 và 17/6/2021
BS. Thái Văn Hoàng (Sáng) Ngày 08 và 22/6/2021
BSCKI. Mã Ngọc Thiên Vũ (Sáng) Ngày 09 và ngày 23/6/2021
BSCKII. Nguyễn Ngọc Vàng (Sáng) Ngày 10 và ngày 24/6/2021
Nội tiết BSCKI. Trần Ngọc Hoàng (Sáng) Ngày 01, 15 và 29/6/2021
ThsBS. Nguyễn Trần Trọng Tri (Sáng) Ngày 02, 16 và 30/6/2021
BSCKII. Đinh Thị Thảo Mai (Sáng) Ngày 03 và 17/6/2021
TS.BS. Phan Hữu Hên (Sáng) Ngày 04, 08, 18 và ngày 22/6/2021
BSCKII. Lê Huy Trường (Sáng) Ngày 07 và 21/6/2021
BSCKII. Tạ Bình Minh (Sáng) Ngày 09, 11, 23 và ngày 25/6/2021
BSCKII. Trần Thị Liễu (Sáng) Ngày 10 và ngày 24/6/2021
BSCKI. Huỳnh Thị Mỹ Dung (Sáng) Ngày 14 và ngày 28/6/2021
Nội tiêu hóa BSCKII. Trần Nhựt Thị Ánh Phượng (Sáng) Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 04/6/2021
BSCKII. Trần Văn Thạch (Sáng) Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021
BS. Huỳnh Nguyễn Đăng Trọng (Sáng) Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021
BSCKII. Nguyễn Phương (Sáng) Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021
BSCKII. Trần Thanh Hưng (Sáng) Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 30/6/2021
Tim mạch can thiệp ThsBS. Nguyễn Ngọc Toàn (Sáng) Từ ngày 01/6/2021 đến 04/6/2021
Từ ngày 14/6/2021 đến 18/6/2021
Từ ngày 28/6/2021 đến 30/6/2021
BSCKI. Nguyễn Hoàng Tài My (Sáng) Từ ngày 07/6/2021 đến 11/6/2021
Từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021

Dịch vụ y khoa