402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684ec47470cd3
402881ee669a997a01669ab211f10090
LỊCH KHÁM
/danh-cho-benh-nhan/202104/lich-kham-1f10090/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

LỊCH KHÁM

  16:01, 01/04/2021 

1. Lịch khám chuyên khoa tại cơ sở 1 từ ngày 01/04/2021 đến 29/04/2021

CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
SÁNG CHIỀU
Tim mạch TS.Bs Nguyễn Thị Hậu Thứ 3,5  
TS.Bs Trương Thị Mai Hương Thứ 2,4,6  
Nội tiết BSCKII. Nguyễn Bảo Trung Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Nội thận BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Châu Thứ 3  
Nội thần kinh BSCKI. Đào Thị Ngọc Hà Thứ 3,4,5,6  
Nội tổng quát BSCKI. Nguyễn Sơn Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
BSCKI. Lê Kim Phượng Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,5
Nội cơ xương khớp TS.BS. Nguyễn Thế Luyến Thứ 3,5  
BSCKI. Võ Dương Hương Quỳnh Thứ 2,3,4,5 Thứ 3
BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 6  
Đông y BS. Nguyễn Xuân Hưng Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
BS. Phạm Thị Kim Trân Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Ngoại CTCH
Cơ xương khớp
ThsBs. Nguyễn Thế Ty Thứ 3,4,5 Thứ 3,4,5
BS. Phan Vũ Cao Quang Thứ 2,6 Thứ 2,6
Ngoại tổng quát BSCKII. Tăng Quốc Chí Thứ 3,4,5 Thứ 3,4,5
BS. Hà Khánh Hồng Thứ 2,6 Thứ 2,6
Răng hàm mặt BS. Ngô Minh Nhưỡng Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
BS. Vũ Kim Anh Thứ 2,3,4 Thứ 2,3,4,5,6
  BS. Nguyễn Thị Thu Thủy Thứ 5,6 Thứ 5,6
Tai mũi họng BS. Lê Đức Thành Nhân Thứ 2,5 Thứ 2,5
BS. Nguyễn Thị Thu Trang Thứ 3,4,6 Thứ 3,4,6
Mắt BSCKI. Tô Thanh Hải Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Da liễu-Thẩm mỹ BSCKI. Nguyễn Thùy Trang Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Sản phụ khoa BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Nhũ khoa GS.TS.BS Hứa Thị Ngọc Hà Thứ 5  

2. Lịch khám chuyên khoa tại cơ sở 2 từ ngày 01/04/2021 đến ngày 29/04/2021

CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
SÁNG CHIỀU
Tim mạch TS.BS Nguyễn Thị Hậu Thứ 2,4,6  
Nội tổng quát BSCKI Nguyễn Thanh Minh   Thứ 2,3,4,5,6
BSCKI Dương Bội Trâm Thứ 2,3,4,5,6  
Nội cơ xương khớp BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 2,3,4,5 Thứ 2,3,4,5
BSCKI. Võ Dương Hương Quỳnh Thứ 6  
Nội thần kinh BSCKI. Đào Thị Ngọc Hà Thứ 2  
Đông y Lương y. Uông Văn Lân Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Nội soi - Tiêu hóa BS. Bùi Trần Thiên Nam Thứ 4  
Răng hàm mặt BS. Phan Gia Thượng Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Tai mũi họng BSCKII. Võ Diệu Linh Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Da liễu BS. Bùi Thị Kim Kha Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Phụ khoa GS.BS. Nguyễn Ngọc Thoa Thứ 4  
BSCKI. Hồ Thụy Hương Thủy Thứ 2,3,5,6 Thứ 2,3,4,5,6

3. Lịch khám chuyên khoa tại Phòng khám Giảm tải Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 01/04/2021 đến 29/04/2021

CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Nội tim mạch ThsBS. Lê Kim Thạch (cả ngày) Từ 01/4/2021 đến 02/4/2021
ThsBS. Phan Thanh Lan (cả ngày) Từ 05/4/2021 đến 09/4/2021
BS. Trần Song Toàn (cả ngày) Từ 12/4/2021 đến 16/4/2021
BSCKII. Nguyễn Hữu Ngọc (cả ngày) Từ 19/4/2021 đến 23/4/2021
BSCKI. Nguyễn Trọng Luật Từ 26/4/2021 đến 29/4/2021
Nội hô hấp BSCKII. Đặng Vũ Thông (cả ngày) Thứ 2 hàng tuần
BSCKII. Lâm Quốc Dũng (cả ngày) Thứ 3 hàng tuần
ThsBS. Đậu Nguyễn Anh Thư (cả ngày) Thứ 4 hàng tuần
ThsBS. Cao Xuân Thục (cả ngày) Thứ 5 hàng tuần
BSCKII. Lê Văn Việt (cả ngày) Thứ 6 hàng tuần
Nội thần kinh BSCKII. Nguyễn Văn Ân Thứ 2 hàng tuần
Nội thận TSBS. Lê Phạm Ngọc Hà (Sáng) Thứ 2 hàng tuần
BS. Nguyễn Đặng Chí Hùng (Sáng) Thứ 3 hàng tuần
ThsBS. Nguyễn Cẩm Tuyết (Sáng) Thứ 6 hàng tuần
BSCKI. Mã Ngọc Thiên Vũ (Sáng) Ngày 01/4/2021
Ngày 07/4/2021
Ngày 14/4/2021
Ngày 28/4/2021
BSCKI. Phạm Minh Khôi (Sáng) Ngày 08/4/2021
Ngày 22/4/2021
BSCKII. Nguyễn Ngọc Vàng (Sáng) Ngày 15/4/2021
Ngày 29/4/2021
Nội tiết BSCKII. Trần Thị Liễu (Sáng) Ngày 01/4/2021
Ngày 15/4/2021
Ngày 29/4/2021
BSCKII. Tạ Bình Minh (Sáng) Ngày 02/4/2021
Ngày 14/4/2021
Ngày 16/4/2021
Ngày 28/4/2021
BSCKI. Huỳnh Thị Mỹ Dung (Sáng) Ngày 05/4/2021
Ngày 19/4/2021
BSCKI. Trần Ngọc Hoàng (Sáng) Ngày 06/4/2021
Ngày 20/4/2021
ThsBS. Nguyễn Trần Trọng Tri (Sáng) Ngày 07/4/2021
BSCKII. Đinh Thị Thảo Mai (Sáng) Ngày 08/4/2021
Ngày 22/4/2021
TSBS. Phan Hữu Hên (Sáng) Ngày 09/4/2021
Ngày 13/4/2021
Ngày 23/4/2021
Ngày 27/4/2021
BSCKII. Lê Huy Trường (Sáng) Ngày 12/4/2021
Ngày 26/4/2021
Nội tiêu hóa BSCKI. Lê Văn Tâm (Sáng) Từ 01/4/2021 đến 02/4/2021
ThsBS. Trương Tâm Thư (Sáng) Từ 05/4/2021 đến 09/4/2021
BSCKII. Trần Văn Thạch (Sáng) Từ 12/4/2021 đến 16/4/2021
ThsBS. Nguyễn Huyền Châu (Sáng) Từ 19/4/2021 đến 23/4/2021
BS. Võ Minh Mẫn (Sáng) Từ 26/4/2021 đến 29/4/2021
Tim mạch can thiệp ThsBS. Nguyễn Ngọc Toàn (Sáng) Từ 01/4/2021 đến 02/4/2021
Từ 12/4/2021 đến 16/4/2021
Từ 26/4/2021 đến 29/4/2021
BSCKI. Nguyễn Hoàng Tài My (Sáng) Từ 05/4/2021 đến 09/4/2021
Từ 19/4/2021 đến 23/4/2021

Dịch vụ y khoa