402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee665d4c460166614098111027
4028eaa46735a26101675e217c5515c8
Khoa Nội tổng hợp
/chuyen-khoa/201811/khoa-noi-tong-hop-c5515c8/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn
  13:21, 29/11/2018 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khám và điều trị các bệnh lý nội khoa và chăm sóc toàn diện bệnh nhân nội khoa

2. Tổ chức nhân sự:

- Phụ trách khoa: Bs Lê Tiến Dương

- Tổng số CBNV: 08

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, Tp.HCM

- SĐT: 028.38.649. 830

4. Hình ảnh hoạt động chuyên môn của Khoa:

Giao ban Khoa Nội tổng hợp
Hội chẩn
Khám bệnh nội trú 

 

 

 


Dịch vụ y khoa