402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66a3a01e0166a527895a0aa0
4028eaa4683d529d01684a4335bd3257
Bảng giá
/tin-tuc/phong-kham-hop-tac/bang-gia/201901/bang-gia-5bd3257/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 info@benhviendakhoabuudien.vn

Bảng giá

  09:11, 15/01/2019 

1. Bảng giá công khám bệnh, chữa bệnh

STT TÊN VIỆN PHÍ ĐƠN VỊ TÍNH BẢO HIỂM THANH TOÁN (VNĐ)
1 Khám nội [cơ xương khớp] (*39) Lượt                                           33,000
2 Khám nội [lão khoa] (*39) Lượt                                           33,000
3 Khám nội [nội thần kinh] (*39) Lượt                                           33,000
4 Khám nội [nội tim mạch] (*39) Lượt                                           33,000
5 Khám nội [thận tiết niệu] (*39) Lượt                                           33,000
6 Khám nội [tiêu hóa] (*39) Lượt                                           33,000
7 Khám nội [tổng quát] (*39) Lượt                                           33,000
8 Khám Da liễu (*39) Lượt                                           33,000
9 Khám Nội tiết (*39) Lượt                                           33,000
10 Khám YHCT (*39) Lượt                                           33,000
11 Khám Ngoại [cơ xương khớp](*39) Lượt                                           33,000
12 Khám Ngoại [tổng quát](*39) Lượt                                           33,000
13 Khám Phụ sản (*39) Lượt                                           33,000
14 Khám Mắt (*39) Lượt                                           33,000
15 Khám Tai mũi họng (*39) Lượt                                           33,000
16 Khám Răng hàm mặt (*39) Lượt                                           33,000
17 Khám Phục hồi chức năng (*39) Lượt                                           33,000

 

2. Bảng giá giường bệnh

STT TÊN VIỆN PHÍ ĐƠN VỊ TÍNH BẢO HIỂM THANH TOÁN (VNĐ)
1 Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực (*39) 1giường/1ngày                  578,000
2 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu (*39) 1giường/1ngày                  314,000
3 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu (*39) 1giường/0,5ngày                  178,000
4 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp (*39) 1giường/1ngày                  178,000
5 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch (*39) Ngày/ Giường                  178,000
6 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Thần kinh (*39) 1giường/1ngày                  178,000
7 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp (*39) 1giường/1ngày                  152,000
8 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II [Khoa LCK không mổ] (*39) 1ngày/1giường                  152,000
9 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II [Khoa Sản không mổ] (*39) 1ngày/1giường                  152,000
10 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II [Ngoại khoa không mổ] (*39) 1ngày/1giường                  152,000
11 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II [Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi] (*39) 1ngày/1giường                  152,000
12 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội tim mạch (*39) 1giường/1ngày                  152,000
13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Thần kinh (*39) 1ngày/1giường                  152,000
14 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền (*39) 1ngày/1giường                  152,000
15 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (*39) 1ngày/1giường                  152,000
16 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp (*39) 1giường/1ngày                  246,000
17 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (*39) 1giường/1ngày                  246,000
18 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng (*39) 1giường/1ngày                  246,000
19 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt (*39) 1ngày/1giường                  246,000
20 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt (*39) 1giường/1ngày                  246,000
21 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp (*39) 1giường/1ngày                  214,000
22 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (*39) 1giường/1ngày                  214,000
23 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng (*39) 1giường/1ngày                  214,000
24 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt (*39) 1giường/1ngày                  214,000
25 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt (*39) Ngày/giường                  214,000
26 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp (*39) 1giường/1ngày                  191,000
27 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (*39) 1giường/1ngày                  191,000
28 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng (*39) 1giường/1ngày                  191,000
29 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền (*39) 1ngày/1giường                  191,000
30 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt (*39) 1ngày/1giường                  191,000
31 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt (*39) 1ngày/1giường                  191,000
32 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp (*39) 1giường/1ngày                  163,000
33 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (*39). 1giường/1ngày                  163,000
34 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng (*39) 1giường/1ngày                  163,000
35 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt (*39) 1ngày/ 1giường                  163,000
36 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt (*39) Ngày/ Giường                  163,000

 

3. Bảng giá Cận lâm sàng - Phẫu thuật - Thủ thuật (Vui lòng xem file chi tiết tại đây)

Dịch vụ y khoa