402881ee660e52a601660e7203fd0092
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
402881ee66a3a01e0166a527895a0aa0
0
/tin-tuc/phong-kham-hop-tac/bang-gia/
Bảng giá khám chữa bệnh
HOTLINE: 0283.864.9834 info@benhviendakhoabuudien.vn

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư 39/2018/TT-BYT Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

Thông báo

Về việc điều chỉnh giá Khám bệnh, Chữa bệnh

Bảng giá

Bảng giá Khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, ban hành theo thông tư 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/01/2019.

    .