Tổng đài CSKH : 18006090 Đường dây nóng : 0283.864.9834

Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834

 
Carousel Home
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện hiện đang thực hiện kế hoạch trang bị thiết bị cho Phòng Nha như danh sách đính kèm trong phụ lục.
Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện hiện đang thực hiện kế hoạch trang bị thiết bị cho Phòng Nha như danh sách đính kèm trong phụ lục.

Tải về