Tổng đài CSKH : 18006090 Đường dây nóng : 0283.864.9834

Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834

 
Carousel Home
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP CẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Thư mời chào giá cung cấp vật tư trang thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa bưu điện đang thực hiện kế hoạch trang bị thiết bị cho phòng VLTL như danh sách đính kèm trong phụ lục.

Kính mời các công ty/đơn vị quan tâm gửi báo giá để bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lựa chọn hình thức và đơn vị cung cấp.

Tải về