Tổng đài CSKH : 18006090 Đường dây nóng : 0283.864.9834

Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834

 
Carousel Home
THÔNG BÁO MỜI THẦU - GÓI THẦU: TRANG BỊ BỒN CHỨA OXY LỎNG TẠI HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM
Thông báo mời thầu - Gói thầu: Trang bị bồn chứa oxy lỏng tại hệ thống khí y tế trung tâm

Thông báo mời thầu - Gói thầu: Trang bị bồn chứa oxy lỏng tại hệ thống khí y tế trung tâm

Tải về