Tổng đài CSKH : 18006090 Đường dây nóng : 0283.864.9834

Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834

 
Carousel Home
THÔNG BÁO MỜI THẦU - GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NĂM 2022
Thông Báo Mời Thầu – Gói Thầu: “Mua sắm vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm năm 2022”

THÔNG BÁO MỜI THẦU - GÓI THẦU "MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NĂM 2022

Tải về