Tổng đài CSKH : 18006090 Đường dây nóng : 0283.864.9834

Cấp cứu 24/7: 0283.864.9834

 
Carousel Home
KẾT QUẢ TỰ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
KẾT QUẢ TỰ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Nội dung đăng tải tại Website bệnh viện - Góc truyền thông khoa, phòng)

 

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Bưu Điện
  2. Địa chỉ: Lô B9, Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
  3. Tuyến: Ngành
  4. Hạng: II 

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

79/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

95,18%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

270 ĐIỂM

(CÓ HỆ SỐ 288 ĐIỂM)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.35 ĐIỂM

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

7

34

32

5

79

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

1.27

8.86

43.04

40.50

6.33

100%

 

KẾT QUẢ TỰ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ

1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú:

+ Đối tượng khảo sát: Người bệnh và thân nhân người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện.

1

Tổng điểm TB người dùng chọn từ A à E

4.55

2

Tỷ lệ hài lòng chung

97.64%

2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú:

+ Đối tượng khảo sát: Người bệnh và thân nhân người bệnh đến khám tại Bệnh viện.

Kết quả:

1

Tổng điểm TB người dùng chọn từ A à E

4.31

2

Tỷ lệ hài lòng chung

95.55%