402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684f5104c0d5b
4028eaa467a699140167a6ae4f8b00d9
THS.BS CHÂU QUỐC VINH
/doi-ngu-bac-si/201812/thsbs-chau-quoc-vinh-f8b00d9/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 info@benhviendakhoabuudien.vn

THS.BS CHÂU QUỐC VINH

  15:28, 13/12/2018 

Thạc sỹ Bác sỹ CHÂU QUỐC VINH

1. Chuyên khoa: Thần kinh - Tâm thần

2. Vị trí công tác: Phụ trách Khoa Nội Thần kinh

3. Bằng cấp chuyên môn:

  • Bác sỹ đa khoa năm 2013 tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.
  • Thạc sỹ y học chuyên ngành Thần kinh và tâm thần năm 2016 tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

4. Kinh nghiệm:

Bác sỹ điều trị, Phụ trách Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa Bưu điện từ 2016.

 

 


Dịch vụ y khoa