402881ee660e52a601660e7203fd0092
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
402881ee66817d46016684f5104c0d5b
0
/doi-ngu-bac-si/
Đội ngũ bác sĩ
HOTLINE: 0283.864.9834 info@benhviendakhoabuudien.vn

THS.BS CHÂU QUỐC VINH

Khoa Nội thần kinh

BSCKI TRẦN QUỐC LONG

Khoa Khám bệnh Cơ sở 2

BSCKI NGUYỄN THÙY TRANG

Chuyên khoa Da liễu

BS PHAN VĂN HƯNG

Khoa Nội Bệnh nghề

BSCKI CAO NGỌC SƠN

Khoa Thận nhân tạo

BS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Khoa Thăm dò chức năng

BSCKII VŨ TRƯỜNG SƠN

Khoa hồi sức cấp cứu

BSCK I HỒ THỊ LAM

Khoa chẩn đoán hình ảnh

BSCKII VŨ THỊ KIM THANH

Khoa Phục hồi chức năng - YDCT

BSCKII HỒ MINH LÊ

Phó Giám đốc Bệnh viện

BSCKI NGUYỄN SƠN

Khoa Khám bệnh Cơ sở 1

    .