402881ee660e52a601660e7203fd0092
402881ee66817d46016684ec47470cd3
402881ee669a997a01669ab211f10090
LỊCH KHÁM
/danh-cho-benh-nhan/201912/lich-kham-1f10090/
0
HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

LỊCH KHÁM

  08:10, 29/11/2019 

1. Lịch khám chuyên khoa tại cơ sở 1 từ ngày 01/12/2019 đến 31/12/2019

CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
SÁNG CHIỀU

Tim mạch

TS.Bs Nguyễn Thị Hậu Thứ 2,4,6  
BSCKII. Trần Thị Thúy Hằng Thứ 3,5  
Nội thận BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Châu Thứ 3 Thứ 3
Nội thần kinh
 
ThsBs. Châu Quốc Vinh Thứ 2,3,5,6 Thứ 2,3,5,6
ThsBs. Lê Thị Yến Phụng Thứ 4 Thứ 4
Nội tổng quát BSCKI. Nguyễn Sơn Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
BSCKI. Lê Thị Kim Phượng Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
BSCKI. Trần Thị Lệ Hải Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
BS. Lê Tiến Dương Thứ 2,3,5,6  
Nội cơ xương khớp TS.BS Nguyễn Thế Luyến Thứ 3,5  
BSCKI. Trương Bích Nguyệt Thứ 2,3,4,5 Thứ 2,3,4,5
BS. Nguyễn Thị Thanh Tu yền Thứ 3,5 Thứ 3,5
BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 6  
BSCKI. Phạm Đình Ngân Thanh Thứ 4,5  
Đông y BS. Lê Ngọc Mỹ Tú Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Ngoại CTCH
Cơ xương khớp
ThsBs. Nguyễn Thế Ty Thứ 3,5 Thứ 3,5
BS. Phan Vũ Cao Quang Thứ 2,6 Thứ 2,6
BS. Nguyễn Võ Minh Dương Thứ 4 Thứ 4
Ngoại tổng quát BS. Hà Khánh Hồng Thứ 2,4,6 Thứ 2,4,6
BS. Nguyễn Ngọc Minh Thứ 3,5 Thứ 3,5
Nội soi - Tiêu hóa BS. Nguyễn Thị Thanh Phương Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Răng hàm mặt BS. Vũ Kim Anh Thứ 3,4,5 Thứ 2,3,4,5,6
BS. Ngô Minh Nhưỡng Thứ 2,6 Thứ 2,3,4,5,6
Tai mũi họng BS. Lê Đức Thành Nhân Thứ 6 Thứ 3,5,6
BS. Nguyễn Thị Thu Trang Thứ 2,4 Thứ 2,4
BS. Lê Huy Hiếu Thứ 3,5  
Mắt BSCKI. Tô Thanh Hải Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Da liễu BS. Nguyễn Duy Tân Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Thẩm mỹ BSCKI. Nguyễn Thùy Trang Thứ 3,5 Thứ 3,5
Sản phụ khoa BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6

2. Lịch khám chuyên khoa tại cơ sở 2 từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019

CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
SÁNG CHIỀU
Tim mạch TS.BS Nguyễn Thị Hậu Thứ 3,5  
Nội thần kinh ThsBs. Châu Quốc Vinh Thứ 4  
Nội tổng quát BSCKI. Dương Bội Trâm Thứ 2,3,4 Thứ 3,4
BSCKI. Nguyễn Thanh Minh Thứ 2,5,6 Thứ 2,5
BSCKI . Lê Thị Nguyệt Minh Thứ 3  
BS. Lê Tiến Dương Thứ 4  
BSCKI . Trần Thị Thu Nguyệt Thứ 5  
ThsBs. Đoàn Trúc Quỳnh Thứ 6  
Nội cơ xương khớp BS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền Thứ 2,4 Thứ 2,4
BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh Thứ 2,3,4,5 Thứ 2,3,4,5,6
Đông y Lương y. Uông Văn Lân Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Ngoại CTCH
 
BS. Nguyễn Ngọc Minh Thứ 2  
BS. Nguyễn Võ Minh Dương Thứ 3  
ThsBs. Nguyễn Thế Ty Thứ 4  
Ngoại tổng quát BS. Nguyễn Thị Thanh Phương Thứ 5  
Răng hàm mặt BS. Phan Gia Thượng Thứ 2,3,4,5,6 Thứ 2,3,4,5,6
Tai mũi họng BSCKII. Võ Diệu Linh Thứ 2,3 Thứ 2,3
BS. Nguyễn Thị Mỹ Lan Thứ 4 Thứ 4
BS. Phan Thị Thu Hương Thứ 5 Thứ 5
BS. Nguyễn Hoàng Quý Thứ 6 Thứ 6
Mắt BSCKI. Lê Thị Hoa Thắm Thứ 2,3,4,5,6  
Phụ khoa GS.BS Nguyễn Ngọc Thoa Thứ 4  
BSCKI. Hồ Thụy Hương Thủy Thứ 2,3,5,6 Thứ 2,3,4,5,6

3. Lịch khám chuyên khoa tại Phòng khám Giảm tải Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 01/12/2019 đến 31/12/2019

CHUYÊN KHOA BÁC SỸ PHỤ TRÁCH LỊCH KHÁM
Nội tim mạch ThsBs. Phan Thanh Lan Từ 02/12/2019 đến 06/12/2019
BS. Trần Song Toàn Từ 09/12/2019 đến 13/12/2019
BSCKII. Nguyễn Hữu Ngọc Từ 16/12/2019 đến 20/12/2019
ThsBs. Trần Hoàng Long Từ 23/12/2019 đến 27/12/2016
ThsBs. Lê Kim Thạch Từ 30/12/2019 đến 31/12/2019
Tim mạch can thiệp 
ThsBs. Trần Nguyễn Phương Hải

Ngày 02/12/2019
Ngày 16/12/2019
Ngày 30/12/2019

BSCKI. Nguyễn Việt Phương Thùy Ngày 03/12/2019
Ngày 24/12/2019
Ngày 31/12/2019
ThsBs. Trần Văn Dũng Ngày 04/12/2019
Ngày 18/12/2019
ThsBs. Võ Thị Phương Loan Ngày 05/12/2019
Ngày 19/12/2019
BSCKI. Mai Trí Luận Ngày 06/12/2019
Ngày 20/12/2019
BSCKI. Lê Nguyễn Quỳnh Thư Ngày 09/12/2019
Ngày 23/12/2019
TS.BS. Ngô Minh Hùng Ngày 10/12/2019
Ngày 17/12/2019
BSCKII. Trần Anh Chương Ngày 11/12/2019
Ngày 25/12/2019
ThsBs. Trần Quang Khánh Ngày 12/12/2019
Ngày 26/12/2019
BS. Nguyễn Tuấn Anh Ngày 13/12/2019
Ngày 27/12/2019
Nội hô hấp BSCKII. Lê Văn Việt Thứ 2 hàng tuần
BSCKII. Lâm Quốc Dũng Thứ 3 hàng tuần
ThsBs. Đậu Nguyễn Anh Thư Thứ 4 hàng tuần
ThsBs. Cao Xuân Thục Thứ 5 hàng tuần
BSCKII. Đặng Vũ Thông Thứ 6 hàng tuần
Nội thần kinh BSCKII. Nguyễn Văn Ân Từ ngày 01/12/2019 đến 31/12/2019
BSCKI. Phạm Xuân Lãnh
BSCKII. Lê Hồng Minh
BSCKI. Huỳnh Thị Xuân Hiền
Nội thận

 
BS. Nguyễn Đặng Chí Hùng Ngày 02/12/2019
Ngày 16/12/2019
Ngày 30/12/2019
BSCKII. Nguyễn Ngọc Vàng Ngày 03/12/2019
Ngày 17/12/2019
Ngày 31/12/2019
TS.BS. Lê Phạm Ngọc Hà Ngày 04/12/2019
Ngày 18/12/2019
TS.BS. Đào Bùi Quý Quyền Ngày 05/12/2019
Ngày 19/12/2019
ThsBs. Nguyễn Cẩm Tuyết Ngày 06/12/2019
Ngày 13/12/2019
Ngày 20/12/2019
Ngày 27/12/2019
BS. Thái Văn Hoàng Ngày 09/12/2019
Ngày 23/12/2019
BSCKI. Lê Văn Hùng Ngày 10/12/2019
Ngày 24/12/2019
BSCKI. Mã Ngọc Thiên Vũ Ngày 11/12/2019
Ngày 25/12/2019
BSCKI. Phan Thanh Nhựt Ngày 12/12/2019
Ngày 26/12/2019
Nội tiết

 
BSCKI. Huỳnh Thị Mỹ Dung Ngày 02/12/2019
Ngày 16/12/2019
Ngày 30/12/2019
BSCKI. Trần Ngọc Hoàng Ngày 02/12/2019
Ngày 16/12/2019
Ngày 30/12/2019
ThsBs. Nguyễn Trần Trọng Tri Ngày 04/12/2019
Ngày 18/12/2019
BSCKII. Trần Thị Liễu Ngày 05/12/2019
Ngày 19/12/2019
TS.BS Phan Hữu Hên Ngày 06/12/2019
Ngày 10/12/2019
Ngày 20/12/2019
Ngày 24/12/2019
BSCKII. Lê Huy Trường Ngày 09/12/2019
Ngày 23/12/2019
BSCKII. Tạ Bình Minh Ngày 11/12/2019
Ngày 13/12/2019
Ngày 25/12/2019
Ngày 27/12/2019
BSCKII. Đinh Thị Thảo Mai Ngày 12/12/2019
Ngày 26/12/2019

 

Dịch vụ y khoa